DefDev Blog

Context Receivers in Java?

Geplaatst op: 18-10-2022 10:32:12

Je kunt in java iets doen wat ergens wel op context receivers lijkt. De belangrijkste reden om dat te doen is om de code leesbaarder te maken. De nadelen zijn verwaarloosbaar. Je moet wel even je collega’s inlichten, want ik geef toe, het ziet er op het eerste gezicht niet java-achtig uit!

java kotlin pascal

Multithreaded Rust: kies je channel!

Geplaatst op: 13-10-2022 14:01:32

Stel je voor dat je de woorden in een bestand moet tellen (aantal per uniek woord). Het eindresultaat in het geheugen is dus een Map met als key het woord en als value het aantal.

channel java